In gesprek met Erik de Ruiter, directeur SRS Personeel

Bergambacht, 29 december 2016 In deze editie van De Buffel blikken we met Erik de Ruiter, in 2004 de oprichter van SRS Personeel, in ‘vraag en antwoord’ terug op het afgelopen jaar en kijken we samen met hem naar de toekomst van zijn bedrijf.

In gesprek met Erik de Ruiter, directeur SRS Personeel

TERUGBLIK 2016

Hoe is 2016 voor SRS Personeel verlopen?
“We mogen terugkijken op een succesvol jaar. Enerzijds liften we mee op de aantrekkende economie, anderzijds hebben we de laatste jaren bewuste keuzes gemaakt die tot successen hebben geleid. Met in ons achterhoofd de enorme spanningsboog op het gebied van margedruk kunnen we tevreden zijn met de behaalde resultaten.”

Hoe kijk je naar de huidige arbeidsmarkt en hoe gaat SRS Personeel hier mee om?
“We zien dat de druk op de arbeidsmarkt alsmaar groter wordt, niet alleen gezien vanuit de Nederlandse, maar zeker ook vanuit onze Poolse en Hongaarse uitzendkrachten. Onze focus ligt op een nog betere werving van goede medewerkers en waar mogelijk vergroten we onze zoekcirkel naar landen met potentieel.”

SRS KIJKT VOORUIT

Waar zie je nieuwe mogelijkheden voor het SRS Personeel?
“Zoals gezegd ligt de focus op goede Nederlandse arbeidskrachten. Wij hebben bewezen een goede werkgever te zijn. Zo kunnen we nog steeds vakkrachten aan ons binden. Dat wordt een speerpunt komend jaar. Tevens zien we voor ons een maatschappelijke taak weggelegd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Hier zullen we meer op gaan inspelen. Maar ook de interne organisatie kunnen we steeds blijven optimaliseren. Binnen het huidige, hechte team maken we ruimte voor nieuwe medewerkers. De instroom van kantoormedewerkers is goed voor het creëren van nieuwe inzichten en innovatieve ideeën.”

Er is in 2016 nieuwbouw gepleegd en ook voor 2017 zijn er plannen. Kun je daar iets over vertellen?
“Klopt inderdaad, dit jaar hebben we een nieuwbouwproject afgerond waarmee we onder andere voor het onderhoud van ons wagenpark en de gereedschappen stappen hebben kunnen maken. We zijn nu bezig met de bouwplanning van een fonkelnieuw SRS-kantoor. We komen dan in een nieuw jasje, met mooie mogelijkheden om van daaruit onze ambities te kunnen realiseren.”

Hoe zie je de toekomst van de uitzendmarkt?
“Wetgeving en regerend kabinet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In maart 2017 wacht een wisseling van de wacht qua kabinet. Wat gaat dit brengen? Tot op heden hebben we steeds goed kunnen anticiperen op de grilligheden in de markt. Een goed voorbeeld hiervan is de turbulente ontwikkeling op het gebied van de ZZP wetgeving en de Wet Werk en Zekerheid. Laatst genoemde pakt her en der nog wel eens anders uit dan waar deze voor bedoeld is. De nieuwe contractvormen geven juist meer onzekerheden voor flexkrachten. Echter de versterkte controle op het toepassen van de inlenersbeloning (betalen conform voorwaarden cao inlener) biedt voor de uitzendbranche wel voordelen. Oneerlijke concurrentie wordt in deze bestreden en de uitzendkrachten krijgen wat hun toekomt conform de CAO. Bij onze relaties merken wij deze vraagstukken op en fungeren we steeds meer als de externe partner op het gebied van advies in personeelszaken.”

BEDANKT!

Wil je verder nog iets toevoegen?
“We realiseren ons heel goed dat een groot deel van onze opdrachtgevers al meer dan 10 jaar hun vertrouwen aan ons geeft. Vanuit deze stabiele basis en met dit vertrouwen gaan wij met goede moed de toekomst in. Wij zijn er daarnaast erg blij mee dat er jaarlijks weer nieuwe klanten bijkomen. Uiteraard ook dank aan de SRS-uitzendkrachten, wij zijn er trots op dat zo velen voor ons werken, gewerkt hebben of weer opnieuw aan het werk gegaan zijn. Proost! Op een mooi & gezond 2017!”

Deel dit bericht

Naar het nieuwsoverzicht