In gesprek met SRS-directeur Erik de Ruiter

Bergambacht, 21 oktober 2014 In deze editie van De Buffel kijkt directeur-eigenaar van SRS Personeel Erik de Ruiter, vanuit het hoofdkantoor in Bergambacht, terug op de afgelopen jaren en blikt hij met een positief gevoel vooruit.

In gesprek met SRS-directeur Erik de Ruiter

“In 2004 zijn we gestart met ons uitzendbureau”, vertelt de oprichter van SRS Personeel. “De afgelopen 10 jaar waarin we ons bedrijf hebben opgebouwd tot een betrouwbare partner op het gebied van personeel zijn kortweg te beschrijven in 2 fasen. De eerste 5 jaar maakten we een enorme groei door, wat het fundament van ons bouwwerk is geworden. De jaren daarna hebben we sterk geanticipeerd op de crisistijd en een sterk veranderende flex-markt.”

Champions League
Als voorbeeld van veranderingen in de markt noemt De Ruiter onder andere de wet- en regelgeving met betrekking tot de flexibele arbeid. “Denk aan de uitzendkrachten, de ZZP-ers en de daarmee gepaard gaande regelgeving. SRS moet goed op de hoogte zijn van Cao-bepalingen. Onze opdrachtgevers zien ons steeds meer als personeelspartner. Wij informeren en adviseren de klant vanuit de kennis die we in huis hebben. SRS biedt een goede service, gedegen advies en een scherpe prijs. En dat wordt gewaardeerd. SRS Personeel is zelfkritisch op de kwaliteit van haar dienstverlening, we willen in onze markt op Champions League niveau spelen!”

2014
SRS Personeel richt zich op de bouwsector, de voedingsmiddelenindustrie, de metaalindustrie en de groenvoorziening. Marktsegmenten waar door de achterliggende crisisperikelen nu veelal gewerkt wordt met de inzet van flexibel personeel. De Ruiter vervolgt: “Het is nog geen december, maar tot zover mogen we tevreden zijn. We hebben bestaande relaties uitgebouwd en een aantal nieuwe klanten weten te binden. Maar ook hebben we als organisatie weer enorme stappen vooruit gezet met tevreden opdrachtgevers en flexwerkers tot gevolg. De bekwaamheid van onze medewerkers op kantoor speelt hierin een sleutelrol. We zien veel kansen op de arbeidsmarkt en hebben alle capaciteiten in huis om hier snel op in te spelen. Een voorbeeld hiervan is dat we dit jaar een substantiële verschuiving zien van het aantal buitenlandse medewerkers naar meer Nederlandse medewerkers. Wij stimuleren dit natuurlijk en juichen dit enorm toe!”

Nieuwbouw
SRS Personeel heeft laten zien dat het ‘een blijver’ is in de grillige markt van het uitzenden. Maar wat is het doel voor komend jaar? De Ruiter: “We willen op de ingeslagen weg verder. We staan niet stil, we zijn juist volop in ontwikkeling. We zijn toe aan nieuwe kantoorhuisvesting en dit zal in 2015 concreet worden in de vorm van nieuwbouw op een bestaande locatie. Het is daarom een strategische keuze om diverse bedrijfsonderdelen samen te voegen, flexibele werkplekken in te richten om efficiënter te kunnen werken en onze klanten nog beter te kunnen bedienen. We kunnen daarmee de toekomst zeer positief tegemoet treden!”

Deel dit bericht

Naar het nieuwsoverzicht