Kenniscentrum SRS

Bergambacht, 19 juni 2015 Het Kenniscentrum van SRS Personeel bestaat uit een aantal medewerkers die de meest recente ontwikkelingen in de flexmarkt accuraat volgen.

Kenniscentrum SRS

Het Kenniscentrum van SRS Personeel bestaat uit een aantal medewerkers die de meest recente ontwikkelingen in de flexmarkt accuraat volgen. In de maandelijkse sessies bespreken Mels Snoek, Mattijs Hoogendoorn en Job Sas actuele onderwerpen zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wet werk en zekerheid, de VAR/BGL en de wijzigingen in de NBBU CAO.

Financieel medewerker Mattijs: “Ieder afzonderlijk houdt nieuwsitems bij met betrekking tot (wets)wijzigingen die er aan komen voor de uitzendbranche. De punten worden besproken en in volgorde van belangrijkheid gezet. Punten uit deze vergaderingen worden opgepakt, toegewezen aan de verantwoordelijken en verder uitgewerkt. In de vergaderingen besteden wij aandacht aan vragen zoals: hoe moeten wij hier binnen onze bedrijfsvoering mee omgaan? En hoe moeten wij dit communiceren aan onze opdrachtgevers? Vervolgens verwerken wij deze punten concreet in een plan van aanpak.

Een voorbeeld hiervan is de invoer van de transitievergoeding volgens de Wet werk en zekerheid. Een verandering die grote gevolgen heeft voor de opdrachtgevers en voor uitzendondernemingen. Doel van de transitievergoeding is de werkzoekende in staat stellen de transitie naar een andere baan te vergemakkelijken. Wat dat betreft is het wrang dat bij uitstek uitzendondernemingen, die er juist belang bij hebben mensen naar werk te bemiddelen, zelf te maken krijgen met de transitievergoeding. De toepassing van de nieuwe wetgeving vereist een juiste inrichting van onze administratieve processen, zodat de opdrachtgever op tijdige wijze geïnformeerd wordt wanneer er bijvoorbeeld sprake is van de transitievergoeding.

SRS zal de ontwikkelingen binnen verschillende cao’s nauwgezet blijven monitoren. Directeur Erik de Ruiter: “We willen niet achter de feiten aan hollen, maar juist voorop blijven lopen met het toepassen van ontwikkelingen die voor onze markt gelden. Wij hebben onze zaken goed op orde en dat werkt in het voordeel van onze klanten!”

Deel dit bericht

Naar het nieuwsoverzicht