SRS trots op hoge score tevredenheidsenquête medewerkers.

Bergambacht, 23 juli 2014 Evenals 2 jaar geleden hebben wij de afgelopen periode een tevredenheidsenquête afgenomen onder de Nederlandse medewerkers, Wij stellen ons in deze graag kwetsbaar op, zodat wij een reëel beeld krijgen van ons functioneren als uitzendbureau.

SRS trots op hoge score tevredenheidsenquête medewerkers.

Wij proberen ten alle tijden goed en professioneel met onze medewerkers om te gaan, echter in iedere organisatie vallen spaanders, zo ook bij ons. Wij zien graag dat SRS medewerkers ons daarop durven te wijzen, zodat de planning en administratie van SRS daar mogelijk op kan anticiperen. Trots zijn wij over de grootse tevredenheid die heerst onder de medewerkers, welke klaarblijkelijk graag voor ons werkt vanwege de fijne organisatie. Uiteraard zijn er ook enkele kritische puntjes naar voren gekomen, deze gaan wij dan ook bekijken en waar mogelijk verbeteren. De enquête bestond uit meerdere open vragen en vervolgens konden er cijfers worden gegeven aan meerdere aspecten van de organisatie SRS Personeel, zie onderstaande gemiddelde:

Planning:      7,6
Betalingen:   9,4
Algemeen:    8,2

Gemiddelde:  8,4

Een uitermate mooi resultaat, welke wij zeker niet "onder stoelen of banken willen steken" en daarom dus graag met U delen.

Deel dit bericht

Naar het nieuwsoverzicht