Hoe gaat SRS om met de nieuwe privacywetgeving?

Krimpen aan den IJssel, 14 mei 2018 Vanaf 25 mei treedt de nieuwe privacywetgeving in werking. Mels Snoek legt uit wat er verandert voor SRS.

Vanaf 25 mei treedt de nieuwe Europese privacywet in werking, in Nederland beter bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierin staat dat natuurlijke personen meer rechten krijgen en organisaties meer plichten om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Verantwoordelijkheid

SRS verwerkt veel persoonsgegevens en zodoende wordt de wetswijziging aangegrepen om alle interne processen nog eens scherp tegen het licht te houden. Mels Snoek, Medewerker Back Office, legt uit wat er allemaal verandert voor SRS: ‘Eigenlijk niet zoveel. Het grootste gedeelte van de regelgeving was namelijk al van kracht onder de wet persoonsgegevens. Het voornaamste verschil is dat ze het nu gaan handhaven.’

Met het ingaan van de wet verandert de manier waarop organisaties informatie mogen opslaan en verstrekken. Mensen hebben het recht om te weten wat er met hun gegevens gebeurt en dat er op een veilige, verantwoordelijke manier mee wordt omgegaan.

Een werkbare situatie

‘Wij ontkomen er niet aan om persoonsgegevens te verzamelen en te verstrekken als we ons werk goed willen uitvoeren’, zegt Snoek. ‘Maar dat deden wij altijd al op een verantwoorde manier, dus wij grijpen deze wet vooral aan om alle processen in kaart te brengen en te controleren of alles goed is gedocumenteerd.’

Daarnaast wordt ook de beveiliging van de gegevens onder de loep genomen en aangescherpt waar nodig. Snoek gaat daarbij uit van een helder basisprincipe: ‘Ik probeer om te gaan met persoonsgegevens zoals ik wil dat andere bedrijven omspringen met mijn gegevens. We willen een veilige en toch werkbare situatie creëren, want uiteindelijk moeten wij er wel elke dag mee werken.’

Deel dit bericht

Naar het nieuwsoverzicht