Voldoen aan de norm is normaal!

Krimpen aan den Ijssel, 19 oktober 2018 Afgelopen maand stelde de SNA vast dat SRS weer keurig voldoet aan alle normen. Controller Job Sas legt uit hoe dat komt.

Twee keer per jaar voert een onafhankelijke geaccrediteerde inspectie-instelling een inspectie uit op de administratie van SRS. Op basis van de resultaten die SNA, de Stichting Normering Arbeid, van de inspectie-instelling ontvangt, wordt een onderneming al dan niet in het register opgenomen. Hierbij gaat een auditor aan de hand van steekproeven na of organisaties voldoen aan de opgestelde normen en of een certificering toegekend dan wel verlengd wordt. Afgelopen maand stelde de SNA vast dat SRS Personeel weer keurig voldoet aan alle normen.

Job Sas, Controller van SRS, is voor de inspectie-instelling het aanspreekpunt. Hij is bij uitstek de man die het belang van het SNA Keurmerk binnen de uitzendbranche kan uitleggen. ‘Dit keurmerk is niet wettelijk verplicht. In de regel mogen opdrachtgevers (inleners) dan ook zelf kiezen met welke bureaus ze zaken doen’, legt Sas uit. ‘Maar als ze zaken doen met SRS geeft dat onze opdrachtgevers minder risico’s op aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en boetes van de Inspectie SZW. Onder voorwaarde is er zelfs sprake van fiscale vrijwaring.’

Hoe gaat de audit in zijn werk?
'Tijdens de audit controleert de auditor van de inspectie-instelling onder andere of de inlenersbeloning in overeenstemming is met de cao, of de loonheffing en de omzetbelasting op tijd worden aangegeven en betaald en of de cao-bepalingen van de NBBU worden gevolgd. Wanneer dit niet het geval is en er sprake is van een kleine afwijking, moeten deze kleine afwijkingen binnen een bepaalde periode hersteld worden. Als de kleine afwijking niet hersteld wordt, zal net als bij grote afwijkingen met de normen het keurmerk worden opgeschort.'

Job Sas vervolgt: ‘Het is heel simpel. Als we niet voldoen aan de normeringen volgens het keurmerk, dan zijn er bedrijven die niet meer met ons willen samenwerken. Om te waarborgen dat alles volgens de regels gaat, hebben we onder meer signaleringen ingebouwd in ons systeem. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde noodzakelijke gegevens ontbreken in onze administratie, dan kunnen we niet verder. Er komt dan een melding (pop up) in je scherm met de vraag de benodigde gegevens aan te vullen.’

Sas en zijn collega’s zorgen er voor dat ze steeds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Sas: ‘We hebben te maken met verschillende cao’s die continu aan verandering onderhevig zijn. Daarnaast heb je te maken met nieuwe wetgeving, zoals de Wet Aanpassing Schijnconstructie en de veelbesproken AVG-wet. Het kost tijd om dergelijke wijzigingen weer in te passen in onze werkwijze. Daar moeten we dus bovenop blijven zitten!’

Klik hier voor meer informatie over certificeringen op de NBBU-website.

Deel dit bericht

Naar het nieuwsoverzicht